Evitare sitesine giriş yapmanız hususları okuduğunuz ve aynen kabul ettiğiniz demek olup, bu hususlara uygun bulunmayan hareket ve kullanımların sizin için hukuki, idari, adli ve cezai mesuliyetler ile muhatap olacağınızı anladığınızı kabul etmiş olduğunuz manasına gelmektedir.

Sözleşmenin Onaylanması

Evitare üyesi olmak istiyorsanız, öncelikle Üye Kayıt Formu'nu doldurmanız ve Evitare Sitesi Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Hizmetlerin Tanımı

Evitare sözleşmeyi onaylayan üyelerine şuan için internet ortamında sipariş servisi sunmakta olup, ileride internet ortamında değişik servisler sunabilecektir.

Evitare 'ye verilen Hak ve Yetkiler

Evitare herhangi bir zamanda sistemin işleyişine geçici veya kalıcı olarak son verebilir. Böyle bir durumda üyelerine ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk taşımaz.

Evitare ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Evitare kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken şartlar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

Evitare üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen şartlardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

a) Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,

b) Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

c) Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda,

Evitare kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Evitare üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Evitare üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Evitare 'nin sorumlu olmadığını kabul eder.

Evitare ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://www.evitare.com.tr adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.

Evitare üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Evitare ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Evitare şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

Delil Sözleşmesi

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Evitare defter ve bilgi kayıtlarının HUMK 287. maddesi manasında geçerli, kesin, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Evitare kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Genel Hükümler uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ile İcra-İflas Müdürlükleri yetkili olacaktır.

TELİF HAKKI ve MARKA NOTLARI:

Sitemizde Kullanılan ürün isimleri ve markaları tamamıyla Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.'ne aittir.

Bilgi İfşası

Bu web sayfalarını ziyaret edenlerin verdiği bütün bilgiler gizli kabul edilir ve hizmetlerin kapsamının şartı haricinde Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hiçbir üçüncü kişi veya tarafa ifşa edilmez ve kendilerine sadece Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tarafından duyuru ve bilgilendirme e-postaları gönderimi yapılacaktır.


© 2013 Evitare®. Tüm Hakkı Saklıdır.