1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen www.evitare.com.tr ve www.serintutanesarp.com adreslerine sahip internet sitesinden (bundan böyle EVİTARE olarak anılacaktır) ürün veya hizmet alımı yapmak üzere üye olan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) ile Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. EVİTARE 'de üye olabilmek için üyelik formunun zorunlu bölümlerinin eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan ÜYE kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık doldurulması zorunludur.

3. ÜYE, EVİTARE' ye üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME 'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve hiç bir ihbara gerek kalmadan onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, ÜYE 'nin üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, Berberoğlu Tekstil San. Tic Ltd. Şti. tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. Aksi belirtilmediği taktirde, EVİTARE 'deki ürünler ve hizmetler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

6. Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin ürün veya hizmetlerin fiyatlarını değiştirebilir.

7. EVİTARE ürün sayfalarında görüntülenen ürün/hizmet resimleri ve özellikleri orjinalinden farklılık gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için ilgili ürün hakkında urun@evitare.com.tr adresine ürün hakkında bilgi talebinde bulunulduğunu belirten bir e-posta gönderilebilir. Ürün resimleri ve bilgileri sık sık ilgili ürünün üretici bilgilerinden güncellenmektedir.

8. Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tüm ÜYE'lerin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9. Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. SÖZLEŞMEyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

10. Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. hiçbir sebep beyan etmeden istediği ÜYE'lerin üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

11. Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

12. Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. üzerinden gerçekleşen işlemler ile Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, ÜYE'ler, EVİTARE 'deki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞMEyi onaylayarak ve EVİTARE'ye üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

13. Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. EVİTARE üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştiren üye'lerin tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

14. Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

15. EVİTARE'den alışveriş yapan ÜYE'ler, internet üzerinden yapılan alışverişlerde yapılması gereken "Satış Sözleşmesi" ni okuyup kabul ettiğini beyan ederler.

16. Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ve ÜYE, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

Onaltı (16) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.


© 2013 Evitare®. Tüm Hakkı Saklıdır.